Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 0 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 0
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 1 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 1
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 2 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 2
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 3 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 3
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 4 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 4
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 5 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 5
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 6 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 6
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 7 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 7
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 8 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 8
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 9 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 9
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 10 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 10
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 11 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 11
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 12 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 12
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 13 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 13
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 14 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 14
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 15 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 15
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 16 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 16
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 17 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 17
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 18 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 18
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 19 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 19
 • Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 20 Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών - 20

Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών

Την τελευταία δεκαετία, με μεγαλύτερη προσοχή από ποτέ στη βελτίωση της νοημοσύνης των παιδιών και στην καλλιέργεια καλών συνηθειών. Η Bebooe έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τα πιο καινοτόμα παιχνίδια STEM για να καλύψει τις ανάγκες των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα, έχουμε αναπτύξει το τραπέζι οικιακών μπλοκ με χώρο αποθήκευσης και καρέκλας για την καθημερινή χρήση για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. Μπορεί να μετατραπεί σε τραπεζάκι, τραπέζι νερού, τραπέζι άμμου ή απλά τραπέζι δραστηριότητας για το παιδί σε ζωγραφική ή χρόνο γευμάτων, άλλα όπως μάθηση, κοπή χαρτιού, σκάκι κ.λπ. χωρική φαντασία, πρακτικές δεξιότητες και αναγνώριση χρώματος και σχήματος.

στέλλω ερώτηση

προϊόν περιγραφή

Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών

Την τελευταία δεκαετία, με περισσότερη προσοχή από ποτέ στη βελτίωση της νοημοσύνης των παιδιών και στην καλλιέργεια καλών συνηθειών. Η Bebooe έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τα πιο καινοτόμα παιχνίδια STEM για να καλύψει τις ανάγκες των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα, έχουμε αναπτύξει το τραπέζι οικιακών μπλοκ με χώρο αποθήκευσης και καρέκλας για την καθημερινή χρήση για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών. Μπορεί να μετατραπεί σε τραπεζάκι, τραπέζι νερού, τραπέζι άμμου ή απλά τραπέζι δραστηριότητας για το παιδί σε ζωγραφική ή χρόνο γευμάτων, άλλα όπως μάθηση, κοπή χαρτιού, σκάκι κ.λπ. χωρική φαντασία, πρακτικές δεξιότητες και αναγνώριση χρώματος και σχήματος.

1. Χαρακτηριστικά παραγωγής

 

Χαρακτηριστικά:

l Muti Kids Activity Table - Με σχεδιασμό διπλής όψης, τα παιδιά μπορούν να χτιστούν από την πλευρά του μπλοκ ή να σχεδιάσουν, να μελετήσουν, να δειπνήσουν στην ομαλή πλευρά.

l Μπλοκ τραπεζιών για παιδιά - Τα μεγάλα τραπέζια επιτρέπουν στα παιδιά να κάνουν μπλοκ ό, τι θέλουν. Και τα παιδιά μπορούν επίσης να χτίσουν το σπίτι όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών (συμπεριλαμβάνεται). Όλα τα μπλοκ είναι συμβατά για κανονικά μπλοκ.

l Μεγαλώνει με το παιδί σας - Έρχεται με τέσσερα 2,76 μικρά πόδια στο τραπέζι, το ύψος του τραπεζιού μπορεί να ρυθμιστεί από 16,75 έως 19,5 ίντσες για να καλύψει το ψηλότερο ύψος των παιδιών.

l Εύκολη εγκατάσταση & αποθήκευση - Εξοπλισμένο με συρτάρι μεγάλης χωρητικότητας κάτω από την επιφάνεια εργασίας και 4 αποσπώμενο χώρο αποθήκευσης, ο πίνακας μπλοκ επιλύει προβλήματα πουθενά για αποθήκευση πολλών μπλοκ

l Επαγγελματική Εγγύηση & Φιλική Υποστήριξη - Ο πίνακας μπλοκ μπέο με αποθήκευση σάς επιτρέπει να αγοράζετε χωρίς κίνδυνο!

l Το μέγιστο βάρος φόρτωσης του τραπεζιού είναι 150 κιλά και 200 ​​κιλά για καρέκλα.


2. Προδιαγραφές προϊόντος

ITERM ΟΧΙ.

ΒΤ-1007

ΜΕΓΕΘΟΣ

75 * 37,8 * 49cm (τραπέζι) 24 * 22 * ​​39cm (καρέκλα)

ΥΛΙΚΟ

ABS + PP

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12SETS / CTN

ΧΡΩΜΑ

Ως εικόνες

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Προσαρμοσμένη

MOQ

1000PCS

 

3. Λειτουργία λεπτομερειών του πίνακα οικιακών μπλοκ με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών

 


 

 

 

4. Εικόνες γραμμής παραγωγής


 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

5. Αποστολή και παράδοση

 

 

6. Συχνές ερωτήσεις

Ε: Μπορούμε να κάνουμε OEM στη συσκευασία του πίνακα οικιακών μπλοκ με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών;
Α: Σίγουρα, δώστε μας τα σχέδιά σας.


Ε: Μπορώ να έχω ένα δείγμα για τον έλεγχο της ποιότητας πριν από την παραγγελία;
Α: Σίγουρα, αλλά η χρέωση δείγματος δεν είναι δωρεάν, θα επιστρέψουμε την αμοιβή δείγματος μετά την παραγγελία. Ο Plz κατάλαβε.


Ε: Έχετε άλλους πίνακες αποκλεισμού δραστηριοτήτων;
Α: Σίγουρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

 

Τζέσικα Γι

Τηλ: + 86-576-81818163

Κιν: +86 158-6700-8488.

Wechat & whatsapp: 008615867008488

QQ: 552324080

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:[email protected] 

 

Hot Tags: Τραπέζι μπλοκ οικιακής χρήσης με χώρο αποθήκευσης & καρέκλα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών, Κατασκευαστές, προμηθευτές, χονδρική, αγορά, εργοστάσιο, προσαρμοσμένη, OEM, χύμα, δωρεάν δείγμα, γρήγορη παράδοση, σε απόθεμα, Κίνα, κατασκευασμένη στην Κίνα, φθηνή, ζεστή πώληση , Ανθεκτικό, Ποιότητα

αναφέρω κατηγορία

στέλλω ερώτηση

Παρακαλούμε, παρακαλούμε να δώσετε την ερώτησή σας στην παρακάτω φόρμα. ( EN ) Θα απαντήσω σε 24 ώρες .