Μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα των προϊόντων;

2021-04-12

Ναι φυσικά. Τα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν εάν μπορείτε να συναντήσετε 3000 τεμάχια ανά χρώμα.