Ποια είναι η παραγωγική σας ικανότητα για κόπρανα ανά μήνα;

2021-04-12

Η ικανότητα παραγωγής για κόπρανα είναι 100000 τεμάχια ανά μήνα.