Πόσο προσωπικό έχετε στο εργοστάσιό σας;

2021-04-12

Όχι περισσότερα από 50 άτομα.