Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης (παράδοσης);

2021-04-12

Κανονικά, 25-30 εργάσιμες ημέρες μετά από την κατάθεση 30% και την έγκριση δειγμάτων.